AVÍS LEGAL

COMPLIMENT LEGALEXCLUSIVES LA PLANA, S.A. és una empresa compromesa amb el comportament ètic i socialment responsable, el qual és present en totes i cadascuna de les seves decisions i àrees d'actuació, amb especial respecte als drets humans, els drets laborals i les llibertats de les persones.
El reflex d'aquest compromís de cultura de compliment i voluntat de prevenció de tot tipus de riscos d'abast penal es troba en la dotació d'un sistema de prevenció de riscos penals a EXCLUSIVES LA PLANA, S.A., així com en l'adopció del Manual de Compliance (Política de Compliance), Codi Ètic i normativa interna que els desenvolupa.


La Política de Compliance d'EXCLUSIVES LA PLANA, S.A. té com a objectiu la identificació i la prevenció de riscos d'abast penal, així com el compliment normatiu en tots els àmbits d'activitat, incloent-hi les exigències legals, la normativa interna de l'empresa, així com els estàndards del bon govern corporatiu i les millors pràctiques empresarials .


El Codi Ètic d'EXCLUSIVES LA PLANA, S.A. recull els principis i valors que han de presidir l'actuació de l'empresa i de tots els seus empleats i empleades, establint un conjunt de principis i pautes de conducta en el desenvolupament de la seva activitat i amb independència del nivell jeràrquic, de la ubicació geogràfica o funcional , per tal de procurar un comportament professional ètic, responsable i de transparència en tots els àmbits dactuació. Així mateix, el Codi Ètic d'EXCLUSIVES LA PLANA, S.A. ha de ser una referència per a tots aquells tercers que tinguin relació, col·laborin o contractin amb l'empresa.
EXCLUSIVES LA PLANA, S.A. proporciona un canal de comunicació específic que serveix d'instrument perquè totes aquelles persones que tinguin coneixement, en un context laboral o professional, de la realització de qualsevol infracció a EXCLUSIVES LA PLANA, SA, la puguin posar en coneixement (fins i tot de forma anònima) al Responsable del Sistema a través dels següents canals de comunicació del Canal Ètic que EXCLUSIVES LA PLANA, S.A. té habilitats a aquest efecte:


- A través de l'adreça electrònica: canaletico@disbasegrup.com
- Via correu postal a l'adreça següent: Afores s/n, 17183 Sant Dalmai (Vilobí d'onyar), Girona (a l'atenció exclusiva del Responsable del Sistema (Canal Ètic) de DISBASE) o;
- Mitjançant sol·licitud de reunió presencial amb el Responsable del Sistema.
• Llegiu aquí el nostre Codi Ètic
• Llegiu aquí la nostra Política de funcionament del Canal Ètic


INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

Web: https://www.exclusivaslaplan.com

Titular: EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. (d’ara en endavant EXCLUSIVAS LA PLANA)

Domicili: Pol. Ind. Estació de mercaderies, 5-6 N1, 43386 L’aldea, Tarragona

C.I.F: A12033197

Telèfon: +34 964 204 900

Correu electrònic: info@exclusivaslaplana.com

Dades registrals: REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA, TOMO 2711, FOLIO 78, SECCION 8ª, HOJA T44664, inscripción 2ª


CONDICIONS D'ACCÉS I US

Qualsevol persona que accedeixi a la Web de EXCLUSIVAS LA PLANA tindrà la consideració d'Usuari. L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa. La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l'última versió actualitzada d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.


PROPIETAT INTELECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de EXCLUSIVAS LA PLANA o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ny el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ny la seva modificació, transformació o descompilació, ny altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L'Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per EXCLUSIVAS LA PLANA o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari.